blackberry jam world tour - một hội thảo dành cho các nhà phát triển ứng dụng blackberry đã chính thức được khởi động tại milan. các nhà phát triển ứng dụng trên khắp thế giới đã có thể làm việc đội ngũ các nhà phát triển khác của rim. dưới đây là một số điều mà các nhà phát triển ứng dụng blackberry sẽ nhận được:
  • trở thành một trong những người đầu tiên phát triển ứng dụng cho nền tảng bb 10.
  • khám phá sức mạnh của blackberry 10. sẽ được tìm hiểu các tính năng độc đáo duy nhất sẽ được thiết lập từ các ứng dụng bên ngoài.
  • phối hợp với những người khác trong cộng đồng các nhà phát triển. tìm hiểu, chia sẻ với mạng lưới với nhà phát triển từ nhiều nơi khác nhau.
  • có quyền truy cập vào nền tảng blackberry 10 và các công cụ dành cho các chuyên gia.
các nhà phát triển cũng sẽ có cơ hội để tham gia các hội nghị tập trung vào html5 +, blackberry® webworks™, native c/c++ và cascades qml để phát triển cho nền tảng blackberry. cũng như giúp các nhà phát triển có thể tự xây dựng các ứng dụng của mình.

để biết thêm thông tin chi tiết về blackberry jam world tour. hãy truy cập tại địa chỉ: blackberry jam world tour

View more random threads: