blackberry 10 jam world tour đang diễn ra, đây là chuỗi sự kiện mà những nhà phát triển đã và đang có ý định tiếp cận nền tảng blackberry trên thế giới mong chờ. đến với sự kiện này, các nhà phát triển ngoài việc dịp tiếp cận, trao đổi và nhận được hướng dẫn từ các chuyên gia của nền tảng blackberry họ còn có cơ hội nhận được một chiếc blackberry 10 alpha dev dành cho việc xây dựng và thử nghiệm ứng dụng cho bb10.

những nơi mà blackberry 10 jam world tour đã đi qua bao gồm barcelona, milan, và điểm dừng chân tuần này là austin, texas và santa clara, california. tiếp sau đó sẽ là new york, toronto, london và berlin. mới đây, rim đã thêm vào danh sách các điểm dừng chân 5 địa điểm mới:
  • bangalore, india – july 2nd
  • montreal, quebec – july 11th
  • dubai, united arab emirates – july tba
  • cape town, south africa – july tba
  • sao paulo, brazil – august tba
tuy sự kiện này được ngầm hiểu là dành cho các nhà phát triển nhưng nó được mở rộng cho những người có ý định muốn tìm hiểu về nền tảng mới mà rim đang xây dựng có cơ hội hiểu rõ hơn về nó cũng như có cái nhìn đúng đắn hơn về nền tảng mới.nguồn: blackberry dev blog

View more random threads: