các ứng dụng của android đã cài đặt và hoạt động trên playbook khá ổn định, vậy bạn nghĩ sao nếu các ứng dụng của apple cũng có thể chạy trên nền tảng của bb 10?
- trên internet xuất hiện đoạn video clip sau và chúng có nhiều thứ để chúng ta phải suy nghĩ.

********************** - internet.