mặc dù hiện nay đội ngũ phát triển của rim vẫn đang cố gắng làm việc ngày đêm để mang hệ điều hành blackberry 10 đến với người dùng nhanh nhất có thể, nhưng chúng ta vẫn có thể thấy họ vẫn quan tâm đến các hệ điều hành hiện tại. bằng chứng là chúng ta vừa có một bản cập nhật cho phần mềm facebook với phiên bản 3.1.0.16. có khá nhiều sửa lỗi được cập nhật trong phiên bản này, mặc dù vậy phiên bản vẫn hiện đang trong giai đoạn beta và không bảo đảm rằng phần mềm sẽ hoạt động ổn định. nếu bạn có tài khoản blackberry beta zone thì bạn nên tiến hành nâng cấp qua link này. hãy cùng chia sẽ nếu bạn phát hiện được tính năng mới trong phiên bản này.​ ​change log (3.1.0.16)
the following issues have been fixed and implemented in facebok for blackberry smartphones version 3.1.0.16:
 • facebook for blackberry doesn’t receive notifications
 • groups wall not showing all posts
 • the load more comments button was not available in some circumstances, making older comments inaccessible
 • photos on group wall does not open to correct photo
 • if a post to a group fails the resend from notification does not resend
 • group icons do not match the icons that are displayed on the facebook website
 • opening groups from the navigation grid multiple times opens multiple group list screens
 • facebook notification did not show on device today view after sims swapping
 • did not get event invitation push notification
 • likes count incorrect in likes list if launched from stagnant comment screen
 • likes and comment numbers of group wall post did not persist after reopening the group profile
 • likes on picture does not always appear when accessing posts from message inbox notification of likes
 • page profile is treated as non-friend profile in people like list
 • "disable public photo sharing" it policy did not apply if user uploading photo from media app
 • "view null's profile"/"view photos of null" when invoking gcm or bb menu on a group photo
 • hindi eula appears to be missing the first paragraph (possibly more)
 • wrong error message is shown for child (parental) protection policy
 • device jumps back up on screen while scrolling in facebook for blackberry in case the image is longer then what can fit on the screen.
 • friends list profile photos very large on low resolution device – only two friends visible
(nguồn: beta zone)

View more random threads: