[img]http://**********************/trang/adarim.jpg[/img]​
the application developers alliance - liên minh phát triển ứng dụng (ada) phi lợi nhuận bắt đầu tại ces 2012 tháng giêng năm nay và từ đó đã tìm kiếm và ký kết với một số đối tác. ada được thiết kế để giúp các nhà phát triển tổ chức công việc và tạo ra doanh thu cho các dịch vụ của họ từ các nhà tài trợ và phí thành viên. người ủng hộ chính cho ngành công nghiệp này chính là at&t, mới đây, rim là thành viên mới trong liên minh này đồng thời là người bảo trợ như at&t.

rim đã gửi một email cho các nhà phát triển đăng ký, cho họ biết rim đã tham gia ada. và lên tiếng kêu gọi sự gia nhập từ các nhà phát triển độc lập.
the application developers alliance is the voice of the development industry. we’ve joined the alliance as a corporate partner, and invite you to join for free adding yourself to the network of nearly 7,000 independent developers who are coming together to help define our industry. start benefiting from your free membership with discounts, event calendars, job postings and more!

liên minh các nhà phát triển ứng dụng là tiếng nói của ngành công nghiệp phát triển ứng dụng. chúng tôi đã gia nhập liên minh và là một đối tác của công ty, và mời bạn tham gia miễn phí để mạng lưới với gần 7.000 nhà phát triển độc lập bắt tay nhau để tạo những bước đi đầu tiên trong ngành công nghiệp của chúng tôi. bạn không tốn phí gia nhập, ngược lại bạn còn nhận được các lợi ích khi trở thành thành viên của liên minh.
nguồn: berryreview

View more random threads: