mấy ku bên rim relations apac nói sắp có gì đó exciting lắm. để coi.