[img]http://**********************/trang/research-in-motion.jpg[/img]​
research in motion ra thông cáo báo chí công bố ngày họp đại hội đồng cổ đông thường niên của năm nay sẽ nhằm vào ngày 10/07 sắp tới, lúc 10:00 a.m (edt) ở waterloo, ontario. buổi họp có thể được truyền hình trực tiếp thông qua kênh webcast tại địa chỉ: http://www.rim.com/investors/events/index.shtml. .

nếu bạn muốn theo dõi trực tiếp những báo cáo mà rim dành cho cổ đông của mình cũng như những gì sẽ được đề cập trong đại hôi đồng cổ đông, bạn có thể truy cập, đăng ký và xem thông qua webcast.


nguồn: crackberry

View more random threads: