vào lúc 10h (giờ est) ngày 10/07/2012 sắp tới, rim sẽ tổ chức đại hội cổ đông thường niên để tiến hành bầu lại ban giám đốc của công ty. vào đại hội cổ đông hàng năm, hội đồng quản trị của công ty sẽ trình bày kế hoạch phát triển trong năm tài chính tiếp theo với các cổ đông và cổ đông có quyền bầu hoặc giữ lại hội đồng giám đốc của công ty. năm nay hội đồng quản trị đã đề nghị ông dattels timothy - hiện đang là đối tác cao cấp của tpg capital, lp. tham gia ban giám đốc để thay thế chỗ trống do cựu đồng giám đốc điều hành jim ballsille - người đã từ chức khỏi hội đồng quản trị tháng ba năm nay của rim để lại. song song với việc đề cử ông dattels timothy vào hội đồng quản trị, cuộc tái tranh cử bao gồm cả giám đốc điều hành thorsten heins, chủ tịch hội đồng quản trị stymiest barbara, phó chủ tịch và đồng cựu giám đốc điều hành mike lazaridis, giám đốc độc lập david kerr, claudia kotchka, roger martin, john e. richardson, prem watsa, và john wetmore.

với tình hinh kinh doanh bất lợi hiện nay của rim, chắc chắn hội đồng quản trị sẽ phải đối diện với rất nhiều câu hỏi từ các cổ đông về tình hình và phương hướng phát triển công ty trong thời gian sắp tới. những thông tin về buổi đại hội này sẽ được cập nhật sớm khi có thêm thông tin.

(nguồn: blackberryos)

View more random threads: