theo mình không cần phải như thế
làm toàn bộ cảm ứng làm 1 cái bàn phím blue tooth
thix thì có thể gép 2 cái lại ko thix thì tháo ra