[img]http://**********************/trang/cascades-webcast.jpg[/img]​
hai hội nghị trực tuyến chuyên đề về cascades được rim tổ chức dành riêng cho các nhà phát triển đã được rất nhiều người tham gia và nhận được phản hồi rất tốt. trong webcast thứ ba của rim, các nhà phát triển sẽ được tìm hiểu về kết nối, thu hồi, lưu trữ và hiển thị dữ liệu của bạn với cascade. nội dung của buổi webcast thứ ba này bao gồm các khía cạnh của dữ liệu - làm thế nào để lấy dữ liệu qua mạng, làm thế nào để lưu trữ nó và làm thế nào để ràng buộc dữ liệu ngay trên chính giao diện người dùng

hội nghị trực tuyến lần thứ 3 sẽ bắt đầu vào lúc 11:00 edt ngày thứ ba 10 tháng 7 (giờ địa phương). nếu bạn là một nhà phát triển, bạn nên theo dõi những hội nghị trực tuyến như thế này, bạn có thể trực tiếp nêu lên những vấn đề mà bạn chưa rõ để những người tham gia cùng thảo luận.

nội dung và file trình diễn về những gì được nói đến trong 2 buổi webcast trước đã có sẵn để bạn có thể download nếu bạn không biết cách để dự thảo

đăng ký: http://www.blackberrydeveloperevents.com

download: cascades microsite