Thêm một công cụ rất hữu ích trong việc lưu trữ lại những dữ liệu quan trọng cho điện thoại BlackBerry của bạn.

Thêm một công cụ rất hữu ích trong việc lưu trữ lại những dữ liệu quan trọng cho điện thoại.
Ứng dụng mang tên : GoogleSync
Phiên bản: 0.7.3
Kích thước: 432KB

Là chương trình cài đặt trên Blackberry, có chức năng sao lưu Danh Bạ và Lịch trên Blackberry sau đó lưu trữ trên Server của Google, người dùng có thể quản lý dữ liệu của mình thông qua tài khoản Gmail.
Chương trình chạy được trên cả GPRS, 3G và Wifi, hỗ trợ OS 4.6 trở lên.
Hướng dẫn sử dụng:
Chương trình chạy lần đầu tiên sẽ yêu cầu bạn cung cấp tài khoản Gmail, nếu chưa có tài khoản, bạn có thể tạo 1 tài khoản Gmail tại địa chỉ sau:
https://www.google.com/accounts

Đăng nhập thành công, màn hình tiếp theo sẽ cho phép bạn chọn kiểu Backup (Tự động hay Thủ công), Kiểu dữ liệu cần Backup (Danh bạ / Lịch) và lựa chọn thời gian để đồng bộ các sự kiện trong lịch

Tùy chọn xong save lại và vào Menu -> Sync now, sau đó chờ chương trình Backup xong, Bạn đăng nhập tài khoản Gmail trên máy tính, Click vào dòng: Danh sách liên hệ, sẽ xuất hiện dữ liệu danh bạ của bạn, khi danh bạ trong máy bị mất, bạn chỉ cần bật GoogleSync trong BB và chọn Sync Now, tự động danh bạ sẽ load trở về máy bạn

Chi tiết và download apps.bbvn.net

Dâu Đen - Nguồn Intrernet