Fancy Widgets, một ứng dụng cho phép chúng ta tùy chỉnh màn hình HomeScreen cho điện thoại thông minh BlackBerry. Bạn sẽ dễ dàng thêm vào các icon kết hợp với lịch, ứng dụng thời tiết BerryWeather, và nhiều tùy chỉnh khác rất đẹp mắt.

Fancy Widgets còn cho phép chúng ta thay đổi hình nền một cách tự động, tùy chỉnh vị trí trên màn hình HomeScreen và nhiều tính năng hấp dẫn khác.

Vài hình ảnh minh họa chương trình:

Thông tin download các bạn tham khảo apps.bbvn.net

Dâu Đen - nguồn Internet