QxMD Calculate phần mềm hỗ trợ khá hữu ích dành cho các bác sỹ , cũng như người sử dụng bình thường . Có thể kiềm tra tình trạng sức khỏe của mình.

Cần một chút kiến thức về y khoa chung ta có thể theo dõi tình trạng sức khỏe của mình tại bất cứ đâu bằng BlackBerry. Tiện ích vô cùng .
Sau đây là một số hình ảnh minh họa và một số tính năng cơ bản :Một vài tính năng cơ bản :
Kiểm tra cân năng lý tưởng bằng thông số chiều cao của bạn .
Kiểm tra BMI/BSA
Còn nhiều tính năng cần kiến thức y khoa
Thông tin chi tiết và download tại đây

Nguồn Dâu Đen - Internet​