Đây là 1 phần mềm đọc QR code khá là nhanh và chạy trên OS6.0. Hãy nhanh chóng cập nhật và trải nghiệm với phầm mềm chụp QR code.
Rât tiện lợi và dễ sử dụng, đó là những cảm nhận khi sử dụng Ứng dụng này.

Tốc độ quét Barcode khá nhanh nhạy.
Hãy nhanh chóng cập nhật và trải nghiệm. Thông tin chi tiết và Download apps.bbvn.net.

Dâu Đen - Nguồn Internet