Trong cuộc sống, thật khó để có thể nhớ hết những cuộc hẹn, những sự kiện quan trọng,... Đôi lúc chúng ta lỡ hẹn một ai đó, thiếu sót một lời nhắn chúc mừng sinh nhật hoặc một e-mail công việc nào đó,.v.v. Hôm nay, ứng dụng TXTLater v 2.0.0 sẽ quản lý tất cả những điều đó ngay trên điện thoại BlackBerry của bạn.

TXTLater v2.0.0 được phát triển bởi SKAN DbyDx cho phép bạn sắp xếp thời gian để gửi các tin nhắn, email, hoặc thực hiện một cuộc gọi đến số nào đó trong tương lai.
Các chức năng chính của chương trình:

* Lập lịch trình để gửi tin nhắn và Email
* Định trước ngày giờ cho một cuộc gọi
* Tự động hóa quá trình gửi tin nhắn và email

TXTLater v2.0.0 được đánh giá rất cao trong việc định trước thời gian gửi tin nhắn, email cũng như thực hiện một cuộc gọi. Nếu bạn là một doanh nhân
luôn bận bịu với những cuộc gọi thì ứng dụng này thật sự có ích với bạn.
Thông tin chi tiết và download các bạn tham khảo apps.bbvn.net
Dâu Đen - nguồn Internet