Time Span - Phần mềm tính số ngày / giờ của các sự kiện đã hoặc chuẩn bi diễn ra trên BlackBerry. Hãy nhanh chóng cập nhật và trải nghiệm.


Đây là 1 tiện ích nhỏ khá thú vị (FREE). Nó cho phép tính số năm / tháng / ngày / giờ / phút của một sự kiện đã xảy ra hoặc sắp diễn ra.
VD như:
- Bao nhiêu đã trôi qua kể từ ngày cưới của bạn
- Bao nhiêu ngày, giờ, phút kể từ khi con trai bạn sinh
- Bao nhiêu ngày nữa thì đến lúc bạn phải đi công tácPhím tắt để sắp xếp các sự kiện: U (Up – Lên), D (Down – Xuống)

Có thể Add các sự kiện từ TimeSpan vào Calendar. (Add to Calendar)


Thông tin chi tiết và cài đặt tại đây.

Dâu Đen​