Musical Clock sẽ giúp bạn lên lịch hẹn giờ trong công việc và cuộc sống một cách nhanh chóng, hiệu quả nhất. Hãy nhanh chóng cập nhật và trải nghiệm.

Tại giao diện Musical Clock nhấn Menu:
Alarm: Các thông số để lên lịch hẹn giờ.
Toggle Military Time: chuyển hiện thị giờ sang AM/PM.

Lên lịch hẹn giờ, Click Alarm. Trong giao diện Alarm List nhấn New Alarm.
Trong giao diện Edit Alarm.

Alarm name: tên cuộc hẹn.
Alarm On: kích hoạt.
Repeat: thời gian áp dụng, mặc định là tất cả các ngày trong tuần. Click Repeat để chỉnh lại ngày theo nhu cầu.
Alarm Time: Thời gian hẹn giờ.


Snooze Time
: Thời gian nhắc nhở, mặc định là 5 phút.
Vibarate: chế độ rung khi báo giờ.

Nhấn Save để lưu lại.
Bạn có thể thao tác tương tự khi muốn tạo mới một cuộc hẹn giờ.

Thông tin chi tiết và download apps.bbvn.net.

Dâu Đen​