WiFiHero là một tiện ích nhỏ gọn nhưng làm việc rất hiệu quả trên BlackBerry. Hãy nhanh chóng cập nhật và trải nghiệm.Cụ thể, WiFiHero có 3 chức năng chính như sau:
* Location Based: WiFiHero sẽ xác định tọa độ của điểm kết nối WiFi mà bạn đang sử dụng. Khi bạn ra khỏi khu vực phủ sóng, WiFiHero sẽ tự động tắt WiFi cho bạn để tiết kiệm Pin.
* Screen Status: WiFiHero sẽ tự động tắt WiFi khi màn hình tắt và bật lên khi màn hình sáng.
* Charging Status: WiFiHero sẽ bật WiFi khi sạc và tắt WiFi khi không sạc nữa.
Sau đây là một vài hình ảnh về tiện ích này:

Một tiện ích nằm trong Option


Giao diện và chức năng đơn giản, dễ dàng tùy biến
Thông tin chi tiết về phần mềm và download tại đây.

Nguồn: www.dauden.vn