Picture TimeStamp là một ứng dụng cho phép bạn tự động in thời gian hiện tại, các văn bản tùy chỉnh trên mỗi tấm ảnh được chụp.


Ứng dụng này cũng cho phép bạn đóng dấu những hình ảnh với một biểu tượng đồ họa với các kích thước và vị trí tùy chỉnh. Nếu hình ảnh của bạn quá lớn ứng dụng sẽ tự động thu nhỏ để hình ảnh đạt chất lượng tốt hơn.

Các tính năng hỗ trợ BlackBerry nổi bật:
+Tự động in các văn bản, biểu tượng trên ảnh chụp
+Tự động xoay hình ảnh theo các hướng đã được tùy chỉnh.
+Tự động thay đổi kích thước hình ảnh nếu nó quá lớn.
+Thay đổi font, màu sắc, size và vị trí chữ.
+Logo đồ họa có thể in với mọi kích thước và với các đinh dạng jpg, png, bmp.
+Tùy chọn xóa hoặc giữ hình gốc.
+Tùy chọn nhắc bạn đóng dấu ảnh.
+Camera tích hợp với hệ thống và các tập tin ứng dụng.
+Bạn có thể tạo nhiều text để tùy chọn in chúng trên ảnh khác nhau.

Bạn có thể download dùng thử tại đây.

Dâu Đen - Nguồn Internet​