VEditor Pane phần mềm gõ tiếng Việt trên BlackBerry không cần auto text...

VEditor Pane phần mềm gõ tiếng Việt không cần auto text
Là một phần mềm tiện ích cho những bạn muốn gửi tin nhắn, task, memopad, soạn văn bản Word, Excel, Power point bằng tiếng Việt nhưng không có auto text. Gõ tiếng Việt theo kiểu Telex, và bạn có thể viết khá nhiều ký tự.
Bạn có thể downdload bằng link OTA hoặc tải về máy PC để cài đặt vào BlackBerry của bạn.
Sao khi cài đặt xong bạn hãy kiểm tra Menu đã có VEditor Pane chưa (hình minh họa)

Nếu chưa thì bạn nên reset lại máy.
Ở bất cứ đâu bạn chọn Menu vào VEditor Pane để tạo bảng gõ chử vào bảng sao đó back ra.


Vào nơi nào bạn muốn dán chữ bạn vừa gõ xong rồi vào Menu --> Paste.


Xem thông tin chi tiết và download tại đây.

Lưu ý: Không nên sử dụng để chát.

Dâu Đen - Nguồn Internet​