OANDA ra mắt ứng dụng giao dịch tiền tệ cho BlackBerry Bold


Nền tảng của BlackBerry phù hợp cho các ứng dụng kinh doanh tiền tệ. OANDA vừa phát hành ứng dụng giao dịch ngoại hối cho các dòng BlackBerry Bold bao gồm 9000, 9650, và 9700. Hy vọng rằng các thiết bị khác sẽ được hỗ trợ sớm.

Ứng dụng này bao gồm các tính năng sau:
* 24/7 giao dịch trên 54 cặp tiền tệ và 4 cặp kim loại quý
* Thị trường giao dịch và lệnh giới hạn thực hiện chỉ với một click chuột
* Nhiều màn hình cho các giá, mua/bán, vị trí và giao dịch được cập nhật trong thời gian thực.
* Lệnh giới hạn: take profit, stop loss, giới hạn cận dưới và giới hạn cận trên, trailing stops.
* Tuỳ chỉnh views của thời gian thực trao đổi tốc độ dữ liệu.
* Biểu đồ màu Candlestick và Min/Max với nhiều khung thời gian
* Giá trị account động: nhận/không nhận P & L, lợi nhuận được sử dụng / có sẵn, giá trị tài sản ròng
* Email hỗ trợ khách hàng của OANDA tích hợp sẵn trong ứng dụng.
* Kết nối qua Wi-Fi, 3G, hoặc mạng di động

Tương thích với BlackBerry (OS 4.0 hoặc hơn)
Các dòng đề nghị: 7100, 7290, 8700, 8800, Pearl, Curve, Bold.
Thông tin chi tiết và link download tại đây.

Dâu đen - Nguồn Internet ​