AstraSync Public Beta 4.2 với việc đáp ứng yêu cầu và mã hóa Email.

AstraSync đã phát hành một phiên bản beta AstraSync 4.2.11.
AstraSync là một giải pháp Exchange ActiveSync cho phép bạn đồng bộ PIM là một thay thế cho một máy chủ thực hiện BES. Phiên bản beta thứ hai của ActiveSync là phổ biến và mang lại những cải tiến chủ yếu sau đây so với phiên bản 4.1:
- Tích hợp chặt chẽ hơn với các thiết bị điều hành thông qua Monitor (một chương trình giám sát mới cho BlackBerry)
- Hỗ trợ yêu cầu tổ chức cuộc họp.
- Mã hóa nội dung Email.
- Gọn, nhanh hơn hệ thống tin nhắn.
- Thiết lập hiệu suất nhanh hơn cho người sử dụng bao gồm kiểm soát việc Direct Push, thu gọn Email, kiểm tra tình trạng PIM và AutoDiscover.

Các bạn có thể xem thông tin chi tiết tại đây


Dâu Đen - Nguồn Internet​