VideoGallery hiển thị các đoạn video dạng Thumbnail khá tiện lợi và lạ mắt. Bạn cũng có thể xem ở dạng "Play Instant View". Hãy thử dùng phần mềm này xem sao nhé.Play Video là kiểu khi bạn click vào 1 thumbnail video nào trên hình sẽ play ở chế độ toàn màn hình, instant view là chế độ play thumbnail, ở chế độ này thì sẽ không nghe được âm thanh.

Để có thể xem chế độ Thumbnails bạn phải mở chương trình mVideoGallery, vào menu chọn Rebuild Thumbnails để chương trình load tất cả các file video của bạn lên (lúc load bạn nên rút cáp ra khỏi BlackBerry để chương trình load cả trong thẻ nhớ nha).Lưu ý: Khi cắm cáp vào desktop thì sẽ không sử dụng được chế độ "Instant view"

Thông tin chi tiết và Download tại đây.


Dâu Đen​