iTookThisOnMyPhone Hỗ trợ bạn có thể tải hình ảnh, video của mình lên các Website chia sẽ trực tuyến, các mạng xã hội và cả Host của iTookThisOnMyPhone.com

Chương trình được thiết kế bởi nhóm phát triển iTookThisOnMyPhone.com
Phiên bản: 3.0.0.6
Kích thước: 292KB

- Ngoài chức năng Upload trực tiếp lên máy chủ của iTookThisOnMyPhone.com, chương trình còn cho phép bạn chia sẽ hình ảnh, video của mình lên các mạng xã hội như: Facebook, Fickr, Photobucket v.v..
- Để sử dụng chương trình, đầu tiên bạn phải truy cập vào Website: http://www.itookthisonmyphone.com/ để tạo 1 tài khoản để quản lý các hình ảnh, video sau khi upload.
- Sau khi đang ký tài khoản, chương trình sẽ gửi 1 link download vào mail của bạn, bạn có thể tải trức tiếp trên BlackBerry theo địa chỉ đó, hoặc bạn có thể download phần mềm này ở cuối bài.
- Giao diện chính của chương trình thể hiện các chức năng gồm 4 Tab
+ Tab 1: Upload, bạn có thể chụp hình hoặc quay một đoạn video clip và upload trực tiếp từ BlackBerry, ngoài ra, trước khi Upload bạn có thể tạo ra từng Album theo từng thể loại hình ảnh khác nhau.
+ Tab 2: Send To, như đã giới thiệu, ngoài việc Upload trực tiếp lên Server của itookthis..., chương trình còn cho phép bạn chia sẽ những hình ảnh này trên các mạng xã hội khác, và Tab 2 (Send to) sẽ thực hiện điều đó.

+ Tab 3: Import, cho bạn thêm lựa chọn khi Upload, hỗ trợ chức năng Import các file hình ảnh, video từ bộ nhớ máy hoặc từ thẻ nhớ.
+ Tab 4: Setting, sử dụng Tab này để thiết lập 1 số cài đặt cho chương trình như: tạo album chứa hình ảnh sau khi upload, và 1 số thiết lập khác.

- Sau khi Upload thành công, bạn lại đang nhập vào trang www.iTookThisOnMyPhone.com
để xem kết quả và quản lý hình ảnh của mình.
- Chương trình sử dụng miễn phí, chi tiết và download tại đây

Dâu Đen - Nguồn Internet