Storm Slider for BlackBerry Storm 95xx FREE OTA Download.....

Hướng dẫn : khi khởi động các bác ấn Chùm nho ở phía dưới để vào Option nhé vì ứng dụng của bản này có thể có hoặc không có trong Option của Blackberry . Bản mới nhất StormSlider 5.5.1 . các bác nên sài bản StormSlider 5.5.1 bản này không có Weather nhưng ổn định và tiết kiệm PIN đã Pix lỗi .......Thông tin chi tiết và download Tại Đây

DÂU ĐEN - NGUỒN INTERNET