WordPress phát hàng phiên bản 1.4.5 cho BlackBerry​


Word Press 1.4.5 với những tính năng mới:
-Xoay ảnh khi upload.
-Tích hợp tốt hơn với BlackBerry Torch 9800.
Bên cạnh đó qua những phản hồi từ khách hàng, phiên bản này cũng đã có những thay đổi tích cực trong vấn đề upload media, như:
-Cố định vấn đề kích thước icon shortcut Blog khi nó xuất hiện quá lớn trên màn hình.
-Xử lý các vấn đề xảy ra với tiêu đề bài viết dài.
-Sửa các lỗi nhỏ.
-Cố định các vấn đề upload media trên Torch 9800. Nó đòi hỏi AtomPub được kích hoạt trên blog của bạn.

Video clip hướng dẫn sử dụng WordPress:

Thông tin chi tiết và download tại đây

Dâu Đen - Nguồn Internet​