C25K là ứng dụng cho sức khỏe đồng hành với các ứng dụng trên chiếc BlackBerry của bạn. Nó có thể tự động chỉ ra khi nào bạn nên đi bộ, khi nào bạn nên chạy.

Tính năng:
* Tự động thông báo khi nào chạy hay đi bộ.
* Âm nhắc nhở
* Đèn cảnh báo: Xanh lá cây cho đi bộ và xanh dương cho chạy.

Cách sử dụng:
- Mở ứng dụng C25K

- Chọn ngày và nhấn nút Start để bắt đầu


Hãy cập nhật và trải nghiệm.
Thông tin chi tiết và download tại đây
Dâu Đen - Nguồn Internet