Share lên cho AE nếu ai chưa có nhé hêhheeê
Link cho AE nè:

View attachment 149