Chỉ cần nhìn đèn LED, bạn sẽ có thể dễ dàng nhận ra ai đang gọi cho bạn. chương trình Who is it sẽ giúp bạn làm được điều đó.
Tên chương trình: Who is it.
Phiên bản : 2.0.0
Kích thước: 134KB

- Giao diện chính của chương tình:
- Chương trình sử dụng rất đơn giản, để muốn thêm giao số điện thoại trong danh bạ vào màu nào, thì di chuyển đến màu đó và chọn Select
- Chi tiết và download tại đây.
Dâu Đen: Nguồn: Internet.​