Thêm một sự lựa chọn cho bạn giúp theo dõi tình trạng pin trên BlackBerry đó chính là phần mềm BlackBattery v0.2.1.

Ứng dụng hỗ trợ các tính năng sau:

- Hiển thị nhiệt độ, cấp độ pin, bản ghi mỗi khi pin thay đổi.

- Xem lịch sử, thời gian hoạt động cắm sạc.

- Thông tin hệ điều hành, điểm truy cập Wifi, Flash, Ram, những ứng dụng đang chạy trên máy.
Thông tin chi tiết và download tại đây.

Dâu Đen - Nguồn Internet​

View more random threads: