Facebook for BlackBerry PlayBook ver 1.0.2

Theo như các bạn đã biết AppWorld đã cập nhật bản Facebook ver 1.0.2 dành cho Playbook. Và đây 1 số hình ảnh về tính năng của PlayBook.


Icon của Facebook
Bước xác nhận khi vào Facebook


Giao diện Log in


Giao diện chính của Facebook


Các tính năng trên Facebook: New Feed, Profile, Friends, Messages, Chat, Photos
Friends có thể xem theo 2 dạng List và Icon, tìm kiếm bạn một cách dễ dàng bạn 1 cách dễ dàng


Phần Notifications: thông báo những thay đổi trên Facebook


Phần Setting: thiết lập cấu hình cho Facebook của bạn


Chat Facebook


Upload hình ảnh: có thể up hình từ camera, và thư viện ảnh có sẵn trong máy​
Mọi thông tin chi tiết liên hệ tại topic này

Nguồn Dâu Đen​