Bạn muốn tìm thông tin trang web theo từng thể loại, thay vì bạn phải đánh dấu trang hoặc ghi nhớ địa chỉ... Có 1 cách đơn giản hơn hỗ trợ đó chính là phần mềm YourShortCut Site Portal v2.0.

Ứng dụng hỗ trợ bạn tìm kiếm thông tin trang web 1 cách nhanh chóng theo từng thể loại: news, weather, sport, banking, travel...Ngoài ra, bạn có thể chia sẻ thông tin này với bạn bè qua Twitter, Facebook.

Thông tin chi tiết và download tại đây.

Dâu Đen - Nguồn Internet.​