Tiny Meter là một ứng dụng khá hay, cho phép bạn theo dõi pin, tỷ lệ, mức độ bộ nhớ và mức độ tín hiệu BlackBerry

Thông tin hiện ra đầy đủ

Ứng dụng hỗ trợ OS 4.5 trở lên

Download tại đây
Dâu Đen review​