Bạn có muốn kiểm soát tình trạng hoạt động chiếc Blackberry của bạn để có thể dễ dàng quản lý?? Hãy thử trải nghiệm với phần mềm My BB Bat v1.4, ứng dụng hỗ trợ hiển thị 1 cách chi tiết về tình trạng, cấp độ, nhiệt độ pin và thời gian sử dụng còn lại.

Hỗ trợ tất cả OS.
Thông tin chi tiết và download tại đây.

Dâu Đen - Nguồn Internet.​