Bạn cảm thấy phiền mỗi khi gọi phải tìm tên trong danh bạ hay bạn không nhớ phím tắt để gọi bạn bè, người thân. Giờ đây, Quick Dial sẽ giúp bạn lưu tên những người bạn hay gọi và bạn chỉ cần mở ra và nhấn ok, cuộc gọi sẽ được gọi đi một cách nhanh chóng


Add Contact nhập số điện thoại từ danh bạ

Số điện thoại vừa nhập sẽ được lưu lại

Gọi đi một cách nhanh chóng

Hãy cập nhật và trải nghiệm với Quick Dial

Thông tin chi tiết tại đây
Dâu Đen review