BeFTP cho phép người dùng Download – Upload – Newfolder – Rename – Delete…v…v… và quản lý các tập tin trực tiếp trên BlackBerry thông qua các kết nối như BlackBerry Enterprise Server( BES ) – BlackBerry Internet Services (BIS) hay thông qua Wi-fi hoặc APN của nhà mạng, qua đó bạn có thể kết nối đến các máy chủ FTP.

Đây là phần mềm rất hay giúp ta lưu động hơn trong việc truy xuất dữ liệu mà không mất nhiều thời gian. BeFTP được cấp phép cho sử dụng miễn phí không giới hạn doanh nghiệp hay cá nhân.

Hướng dẫn sử dụng:
Bước 1: Chụp Bacode - dùng BlackBerry Messenger or Scan Bacode.Bước 2: Chọn Try & Buy


<div style="text-align: left">Bước 3: sau khi download ta không cần chứng thực bấn luôn continue.​


Bước 4: ta có thể chọn từng loại kết nối.​


Bước 5:Tạo AC chứng thực với FTP server.​


Tận hưỡng mọi thành quả lẫn hậu quả ngay khi vọt phá lung tung.

​</div>
Download

Dâu Đen Review - Nguồn Internet​