Thông thường, khi chiếc BlackBerry của bạn đang chạy một ứng dụng mà bạn muốn xem thông tin thời gian, lượng pin...thì phải thoát ứng dụng đó. Điều này thật bất tiện đúng không? Với phần mềm Menu Mate v4.2.1, ứng dụng hỗ trợ bạn xem thông tin thời gian, hiển thị chi tiết % pin khi điện thoại đang mở một ứng dụng bất kỳ. Ngoài ra, bạn có thể tùy chọn gán một ứng dụng, sms, call... khi bạn nhấp chọn trực tiếp vào menu hiển thị.

Phiên bản trial.
Thông tin chi tiết và download tại đây.

Dâu Đen - Nguồn Internet.

View more random threads: