Viigo, một phần mềm tất cả trong một tuyệt vời, với Viigo, bạn có thể dễ dàng xem tin tức của những trang web mà bạn yêu thích, dễ dàng add thêm 1 trang web bất kỳ.

Khi cài đặt xong chương trình, bạn cần phải chỉnh port bất kỳ vào mục tương ứng của Viigo, bạn nhập địa chỉ IP của máy tính của bạn là nhanh nhất :giggle:

Sau đó, tạo một account mới, váo hộp thư email của bạn để active account, vậy là xong, bạn đã có thể sử dụng Viigo rồi đấy!

Viigo cung cấp cho bạn rât, rất nhiều những tính năng mà không có phần mềm nào có thể làm được, vd: cho phép xem thời tiết, vào mạng xã hội như Twitter, FriendFeed.. và đặc biệt là Audio & Podcast, quá tuyệt vời