Bạn muốn nội dung SMS, chat BBM, mail hay file memopad của mình thêm sinh động, thật dễ dàng với FancySmiley. Thông qua ứng dụng, bạn có thể gửi những ký hiệu vui cho bạn bè, với 300 ký hiệu và 200 ký hiệu cờ các nước.

Chương trình tích hợp với bất kỳ lĩnh vực văn bản nào. Hỗ trợ tất cả các biểu tượng và các ký tự Unicode

Một số hình ảnh minh họa:
Thông tin download tại đây
Dâu Đen review​

View more random threads: