HSB Calendar Pro là phần mềm đặt lịch, nhắc việc thông minh được tích hợp luôn vào với Calendar và Task của hệ thống.
Ứng dụng có thể để chế độ mặc định xem theo ngày, tuần, tháng hoặc theo nhiệm vụ đặt ra.
Sử dụng được từ OS 4.5 trở lên. Dùng bản Trial
Hình ảnh minh họa:

Link download OTA

Link download PC

View more random threads: