minh co xai duoc mot thoi gian sau do bi khoa (khong co key)