Update - SmartCalling 2.5 – Phần mềm tiện ích cho BlackBerry
Các tính năng phần mềm:
* Tùy chỉnh phần mềm tại Options Menu new
* Tính năng rung và chuông
- Vừa rung vừa chuông khi có cuộc gọi đến.
- Tạo rung khi kết nối cuộc gọi
- Tạo rung hoặc chuông khi kết thúc cuộc gọi
* Tính năng tạo lịch hẹn khi kết thúc cuộc gọi
* Tính năng tự động gọi lại.
- Tự động gọi lại khi đường truyền có lỗi
- Khi đầu dây bên kia không nhấc máy
- Khi máy bận
- Tùy chỉnh số lần gọi lại, hoặc gọi đến khi đầu dây bên kia nhấc máy
* Tính năng giới hạn thời gian đàm thoại
* Chức năng tự động ngắt cuộc gọi đến, cuộc gọi đi hoặc cả hai. update
* Tùy chỉnh thời gian ngắt.
* Tính năng tự động bật đèn nền
- Khi máy có kết nối (Connected)
- Khi đương truyền gián đoạn (Call Fail)
- Khi cuộc gọi kết thúc (Disconnect)
- Khi có cuộc gọi chờ. (Call Waiting)
- Khi giữ cuộc gọi (Hold).
- Khi nhả cuộc gọi (Resume Call)
Link: http://www.mediafire.com/?4q3fbromc0laqft