Mình đã cài vào máy và đã thử và chạy rất tốt, có nhiều chức năng rất hay. Bạn có thể tham khảo tại đây:
http://www.mobihand.com/370/product.asp?id=87539
Link download trên Blackberry OS 5.0:
http://go.mobihand.com?op=dlmh&pd=85610&l=1&ps=370. Xài thử 7 ngày.
Bạn nào biết cách lấy phần mềm này về và tìm key. Vì mình thấy phần mềm này rất Pro.


For SpeakerOn Car Kit for OS 4.6, 4.7 and 5.0, 6.0
BlackBerry: 9570, Bold 9000, Bold 9650, Bold 9700, Bold 9780, Curve 8330, Curve 8350i, Curve 8520, Curve 8530, Curve 8900, Curve 8910, Curve 8930, Curve 9300 3G, Pearl 9100 3G, Pearl 9105 3G, Pearl Flip 8220, Pearl Flip 8230, Storm 9500, Storm 9530/9530T, Storm2 9550/9520, Style 9670, Torch 9800, Tour 9630