[IMG]http://www.**********************/attachments/283dd6c5_16252-jpg.41755/[/IMG]

Tên ứng dụng: 3D Launcher - Magic Cube.
Version: 1.0.0
Download: Apps.bbvn.net
Model hỗ trợ:
Bold 9650, Bold 9900, Bold 9930, Curve 8530, Curve 9330 3G, Storm2 9550/9520, Style 9670, Torch

Mô tả ứng dụng:
3D Launcher - Magic Cube: Một ứng dụng nhỏ cho phép truy cập các ứng dụng khác từ 3D Launcher - Magic Cube với một giao diện 3D rất đẹp.


[IMG]http://www.**********************/attachments/283dd6c5_162523-jpg.41756/[/IMG][IMG]http://www.**********************/attachments/283dd6c5_162532-jpg.41757/[/IMG]

Dâu Đen.
Nguồn: Appworld