Một số người dùng BlackBerry đã chờ đợi RIM trong việc tích hợp tính năng GTD (Getting things done) vào ứng dụng Tasks có sẵn trong BlackBerry nhưng RIM đã chặn tính năng này. Cho tới nay chúng ta có thể sử dụng ứng dụng QuickleSoft Tasks để khắc phục việc này. QuickleSofts sử dụng BlackBerry Tasks và thêm vào khả năng sắp xếp các task với tag và bộ lọc dựa trên những tag trên. Điều này làm cho Tasks trở nên tốt hơn so với cấu trúc đơn giản mà RIM đưa ra cho khách hàng.Bạn có thể tải QuickleSoft Tasks với giá 4.99 đô tại AppWorld

Theo BerryReview​