BlackBerry DevCon Americas 2011 Mobile Guide là một ứng dụng miễn phí hướng dẫn cho người dùng BlackBerry smartphone và máy tính bảng BlackBerry Playbook cách tìm kiếm các thông tin liên quan đến diễn biến của ngày hội dành cho các nhà lập trình. Bạn sẽ không bỏ lỡ bất kỳ sự kiện nào của DevCon Americas 2011. Ứng dụng còn bao gồm các kênh tuyên truyền trên mạng xã hội - tất cả đều có thể theo dõi ngay điện thoại BlackBerry hay Playbook của bạn. Ứng dụng sẽ là công cụ để bạn điền vào các cuộc khảo sát, xem xét lại bản đồ hội nghị , thậm chí còn là cách giúp bạn kết nối với những người khác tham dự hội nghị. Ứng dụng sẽ tự động cập nhật khi lịch trình có thay đổi, và đồng bộ hóa với conference calendar trong My Scheduler trên máy tính của bạn.
Ứng dụng bao gồm các công cụ như :
- Sessions
- Speaker
- Sponsors
- Agenda
- Event Info
- Social Networks
- Settings

Khi bạn truy cập vào chi tiết các tính năng, bạn sẽ nắm bắt rõ ràng và chính xác những gì sẽ diễn ra
Lưu ý: Không thể ruy cập một số tính năng bị hạn chế khi đăng ký tham dự hội nghị DevCon BlackBerry 2011 ở châu Mỹ
Đăng ký tham gia ngày hội ở các khu vực theolink

Download ứng dụng cho điện thoại BlackBerry

Download ứng dụng cho BlackBerry Playbook : vui lòng truy cập vào AppWorld, trên công cụ tìm kiếm gõ " BlackBerry DevCon Americas 2011"

Địa chỉ email hỗ trợ : mobile@blackberrydevcon.com

<div style="text-align: right">Dauden.vn
Nguồn : AppWorld​
</div>