GroupMe đã ra mắt phiên bản mới của BlackBerry. Phiên bản ứng dụng 3.0.2 này bao gồm rất nhiều cải tiến:

Nhóm tính năng

  • Người dùng có thể tạo "Featured Group" để thiết lập cuộc thoại với bạn bè về một chương trình yêu thích chung, ... Nhóm này cũng có thể nhận thông tin, tin tức và các ưu đã đặc biệc thông qua GroupMe
  • Features Groups hiện tại bao gồm: Kesha, Dexter, Austin City Limits Festival, Dave Matthews Band Caravan, The Voodoo Experience và The World According to Paris

Tin tức
  • Tại thẻ "News", người dùng có thể thấy các hoạt động gần đây của GroupMe, bao gồm các Groups mà họ đã thêm vào hoặc ngăn tham gia, ...

Cải thiện về tốc độ
  • Danh sách các đoạn đối thoại được hiển thị tốt hơn và nhanh hơn
  • Ứng dụng sẽ chạy ngầm cho tới khi thoát hoàn toàn
  • Người dùng có thể buộc ứng dụng thoát hẳn thông qua menu và chọn "Close"
  • Cải thiện cuối cùng là thời gian khởi động khá nhanh. Nếu người dùng chọn "Close" thì lần khởi động tiếp theo sẽ tương tự lần trước.

Cải thiện khá nhiều lỗi

Ứng dụng có trên App World và có thể được tải tại đây


Theo N4BB​