Vừa qua, RIM đã phát hành môt bản nâng cấp khác cho ứng dụng eBay trên BlackBerry Beta Zone. Với bản cập nhật này ứng dụng eBay có một vài thay đổi như:* Navigation Bar (thanh điều hướng): Thể hiện cho bạn biết bạn đang ở màn hình nào và một con trỏ hiện lên di chuyển giữa các options.
* Tools tips (công cụ gợi ý): hiện thị nội dung của những icon trên Navigation Bar.
* Shipping Option: tùy chọn này được hiện lên ở lần đầy tiên sử dụng ứng dụng và bạn có thể chọn hoặc không chọn sử dụng chức năng này.
* Selling items: Khi đăng bán một sản phẩm, người dùng sẽ được cung cấp một vài tùy chọn trở lại khi sẵn sàng.
Lưu ý:
Bạn chưa có tài khoản BlackBerry Beta Zone thì tham khảo tại đây.
Bạn đã có tài khoản BlackBerry Beta Zone thì tham khảo tại đây.


DauDen.vn
Nguồn: N4BB