GMTaskSync là một công cụ giúp bạn đồng bộ lịch làm việc (Task) với tài khoản gmail . Công cụ này đồng bộ 2 chiều từ gmail đến blackberry và tự động xóa những trường trùng lặp .

Tên phần mềm: GMTaskSync 1.0
Hỗ trợ OS 5.0 ++
Download Apps.bbvn.netNhập tài khoản gmailKết QuảDauDen.vn
Nguồn - Appworld