Với myTasks bạn có thể quản lý sắp sếp các nhiệm vụ một cách đễ dàng đặc biệt hữu ích trong dự án lớn cần sự chuẩn xác . Ứng dụng còn cho phép ghi chú bằng giọng nói , văn bản và thiết lập tiến trình hoàn thành của công việc này trong toàn bộ dự án . Phần mềm này có giao diện khá trực quan hơi rối với người mới làm quen nhưng khi bạn đã quen rồi thì nó vô cùng hữu ích .

Tên phần mềm: myTasks v2.0
Hỗ trợ OS 4.5 ++
Download Apps.bbvn.net
DauDen.vn
Nguồn Appworld